pon.. grudzień 6th, 2021

Strategia APM

Każda firma potrzebuje strategii zarządzania wydajnością aplikacji (APM), aby aplikacje o znaczeniu krytycznym zawsze spełniały lub przekraczały cele biznesowe, dla których zostały wdrożone. W tym aspekcie firmy mogą być na różnych poziomach dojrzałości – od strategii bez reakcji i postawy reaktywnej do w pełni sformułowanej strategii APM i bardzo proaktywnej postawy. W tym artykule przeanalizujmy niektóre kluczowe elementy rozsądnej strategii APM.

Właściciel biznesowy aplikacji polega na zespołach programistów aplikacji (wewnętrznych lub zewnętrznych) oraz zespołach infrastruktury (wewnętrznej lub w chmurze) w zakresie kondycji swojej aplikacji. Ponieważ firma może mieć setki aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu, sensowne jest posiadanie warstwy Głównego Dyrektora Zarządzania Wydajnością Aplikacji (CAPMO), który może być pośrednikiem między różnymi właścicielami aplikacji i zespołami programistycznymi / infrastrukturalnymi. Taki układ zapewnia, że ​​wymagania różnych właścicieli aplikacji są spełniane w sposób wydajny i synergiczny w całej firmie.

Czasami może nie być jasne, jakie są najważniejsze aplikacje biznesowe, które są kandydatami do zarządzania przez CAPMO. Aplikacje znajdujące się na liście programu Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR) są idealnymi kandydatami, ponieważ aplikacje te przeszły już rygorystyczną analizę przypadków biznesowych pod kątem ich krytyczności dla misji. Łatwo zrozumieć, dlaczego w biurze CAPMO i prawdopodobnie na jego urządzeniu mobilnym można spodziewać się tablicy wyników różnych krytycznych aplikacji.

CAPMO będzie odpowiedzialne za zdefiniowanie i wdrożenie dobrej strategii APM na najwyższym poziomie dojrzałości. Przeanalizujmy różne elementy, które stopniowo wprowadzają strategię APM do lepszego poziomu dojrzałości.

Na najniższym poziomie firma dysponowałaby minimalnym oprzyrządowaniem zarówno dla sieci, jak i infrastruktury serwerów. Ten typ firmy będzie reaktywny i rozwiąże problemy po zidentyfikowaniu zdarzenia. Na kolejnym poziomie firma miałaby pełne oprzyrządowanie i wdrożyłaby funkcje monitorowania i ostrzegania. Ale te funkcje znajdują się we własnych domenach (np. Serwery, sieci itp.).

Na kolejnym poziomie dojrzałości firma zdefiniowałaby procesy między domenami i byłaby w stanie bardzo szybko i wydajnie rozwiązywać problemy. Firma może przejść do następnego poziomu dojrzałości, wdrażając procesy testowania aplikacji pod kątem wydajności na etapie opracowywania / testowania. Jest to tak dobre, jak to możliwe dla wielu dużych firm zajmujących się blue chipami.

Na najwyższym poziomie dojrzałości firma zbierałaby dane dotyczące wskaźników wydajności w danym okresie czasu i przeprowadzała prognozy / analizy potencjalnych przyszłych problemów na podstawie zidentyfikowanych trendów (wykorzystując „Big Data”). Firmy te miałyby również proces reagowania na zidentyfikowane problemy w oparciu o trendy. Aktywnie identyfikowaliby także kluczowe transakcje w aplikacjach o kluczowym znaczeniu dla biznesu i określali dla nich SLA. Dla tych firm migracja aplikacji do chmury byłaby łatwiejsza, gdyby tego sobie życzyły, ponieważ mają lepszą siłę negocjacyjną z dostawcami chmury dzięki ich realistycznym umowom SLA. Są to również firmy, które prawdopodobnie będą miały CAPMO. Takie firmy włączyłyby nawet zasady APM do swojego programu BCDR.

Jeśli firma nie ma aktualnej strategii APM i chciałaby ją opracować, może współpracować z wiodącym dostawcą narzędzi (takim jak OPNET Technologies, obecnie część Riverbed) lub niezależnymi dostawcami konsultingowymi APM.

Apsera Tech, firma doradcza APM klasy premium, ma wieloletnie doświadczenie w optymalizacji sieci WAN, zarządzaniu siecią i wydajnością aplikacji. Pomógł firmom z listy Fortune 1000 w różnych branżach, takich jak usługi finansowe, opieka zdrowotna, produkcja i publikowanie, w planowaniu / rozwiązywaniu krytycznych problemów z wydajnością aplikacji biznesowych, takich jak długi czas reakcji aplikacji, optymalizacja sieci WAN i przyspieszenie sieci WAN.